NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Euroregióny Slovenska - adresár

Región Beskydy
(Euroregión Beskydy)

Web: www.beskydy.sk
adresa: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
štatutárny zástupca: Ivan Harman, predseda
kontaktná osoba: Ing. enata Podkrivacká
mobil: 0917 333 739
Tel.: 041 / 723 5564
Región Biele Karpaty
(Euroregión Bílé-Biele Karpaty)

Web: www.erbbk.sk
adresa: M. R. Štefánika 10, 911 01 Trenčín
štatutárni zástupcovia: Ing. František Ježík, predseda;
Dagmar Lišková, podpredsedníčka
kontaktná osoba: Dagmar Lišková, Ing. Danka Palkechová
tel.: 032/ 744 5451
E-mail: liskova@changenet.sk; rbk@mail.t-com.sk 
 
Ipeľský Euroregión
(Ipeľ – Ipoly Euroregion)

Web: www.ipelregion.sk
adresa: Cesta Slobody 457, 991 28 Vinica
štatutárny zástupca: Béla Hrubík, predseda;
Ján Józsa, podpredseda
kontaktná osoba: Piroska Hrubík – 0918 / 649 820,
mobil: 0905. 608 777
E-mail: 0918638190@orangemail.sk  
Podunajsko-Dolnovážske regionálne združenie
(Euroregión Podunajského Trojspolku) 
adresa: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
štatutárny zástupca: PhDr. József Kvarda, predseda 0905.644 674
kontaktná osoba: Ladislav Farkas, mrhzo@post.sk
mobil: 0908 557 230
E-mail: ocucenkovce@stonline.skkvarda.jozsef@trnava-vuc.sk
Región Neogradiensis
(Euroregión Neogradiensis)

Web: www.euroregion-neogradiensis.sk
adresa: Novohradská 1, 984 01 Lučenec
štatutárny zástupca: Ing. Milan Marko, predseda
kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová, riaditeľka,
tel.: 047/4307104
Ing. Milan Haluška, 047/4307 205
T: sekretariát MsÚ: 047/4307105
 
Únia Slanej a Rimavy
(Euroregión Slaná-Rimava)
 
adresa: Ul. SNP č. 15, 979 01 Rimavská Sobota
štatutárny zástupca: Ing. František Kardoš, predseda; 
MVDr. Eva Cireňová, podpredsedkyňa
RSDr. František Szűcs, podpredseda
kontaktná osoba: RNDr. Jaroslav Svoreň
tel.: 047/5634 325
Karpatský euroregión Slovensko
(Karpatský Euroregión)

Web: www.euroregion-karpaty.sk
adresa: Hlavná 68, 040 01 Košice
štatutárny zástupca: Ing. Jozef Filipko, predseda a štatutár; Ing. István Zachariaš, podpredseda a 2. štatutár
MUDr. Peter Prokopovič - podpredseda a 3. štatutár
kontaktná osoba: Ing. Gabriel Kiss
mobil: 0903 655 999
tel./fax: +421 55 625 42 49
E-mail: euroregion.karpaty@mail.t-com.sk;  
erika.svedova@post.sk; kiss.gabriel@hotmail.com
 
Združenie Región "TATRY"
(Euroregión Tatry)

Web: www.euroregion-tatry.sk
adresa: Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok
štatutárny zástupca: Ing. Igor Šajtlava, predseda; Ing. Peter Burian, podpredseda
kontaktná osoba: Milan Nevlazla, Radoslava Krafčíková,
Janka Garstková
tel.: 052 / 4523 913
 mobil: 0903 604 184 
E-mail: info@euroregion-tatry.sk; radka@euroregion-tatry.sk;
janka@euroregion-tatry.sk  
 
Regionálne združenie Váh - Dunaj – Ipeľ
(Euroregión Váh - Dunaj – Ipeľ)

Web: www.euroregion-vdi.sk
adresa: Fraňa Mojtu 14, 949 01 Nitra
štatutárny zástupca: Miklós Fehér
kontaktná osoba: Mgr. Daniel Balko, Klára Gogolová
tel.: 037 / 6514 101
mobil: 0905 475 960(RZ VDI)
E-mail: info@euroregion-vdi.skeuroregion.vdi@gmail.com
 
Euroregión Kras
(Euroregión Kras)

Web: www.eurokras.sk;  www.eurokrast.com
 adresa: 049 43 Hrušov č. 136
štatutárny zástupca: Konrád Vislay, prezident
kontaktná osoba: Zsolner Gyula Ákos, Erika Petriová
T: 058 / 7884 680, F: 058 / 7884 682
E-mail: eurokras@stonline.sk 
 
Združenie obcí – Južný región
(Euroregión Ister – Granum)

Web: www.istergranum.sk  
 
adresa: Námestie Slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
štatutárny zástupca: Mgr. Ján Oravec, predseda
kontaktná osoba: Ing. Rudolf Szép, Ing. Attila Tóth
tel.: 036 / 7511 073, 036 / 7523 051
E-mail: zastupca@sturovo.sk; attila.toth@rra-juznyregion.sk 
Ung-Tisza-Túr Euroregión

Web: www.fehergyarmat.hu
adresa: Obecný úrad Vojany, 076 72 Vojany č. 72
štatutárny zástupca: Štefan Czinke, predseda združenia
kontaktná osoba: Ing. Vojtech Bodnár
tel.:  056/6395 234
E-mail: utteuroregion@centrum.skouv@centrum.sk