NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9075 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Euroregióny spoločne

Na základe hodnotení spolupráce MVRR SR s ERZ a skúsenosti výkonných pracovníkov slovenských euroregiónov sa na stretnutí zástupcov euroregiónov s predstaviteľmi MVRR SR a MV SR začiatkom roku 2004 dohodli iniciovať systém viacdňových spoločných pracovných stretnutípracovníkov euroregiónov s partnermi z MVRR SR, MV SR, MZV SR a VÚC, ktorí zodpovedajú metodicky a koncepčné za realizáciu a napĺňanie poslania cezhraničnej spolupráce slovenských regiónov. Systém stretnutí ma školiaco – poznávací charakter, na princípe (sami sebe) partnerstva a jeho jednotlivé moduly sa tykajú oblasti projektového manažmentu, strategického plánovania, finančného manažmentu inštitúcie a projektov, koncepčnej prace a zlepšenia pripravenosti slovenských euroregiónov ako potenciálnych implementátorov iniciatívy spoločenstva INTERREG v budúcnosti.

Hlavným cieľom projektu bolo postupne dosiahnuť inštitucionálnu pripravenosť štruktúr slovenských euroregiónov na iniciatívu spoločenstva INTERREG III A, najmä vo vzťahu k manažovaniu Fondu mikroprojektov a ďalších programov a posilňovať partnerstvo medzi euroregiónmi, zvyšovať ich akceptáciu zo strany VÚC a iných regionálnych aktérov rozvoja.

Špecifickým cieľom projektu bolo zlepšiť pracovne zručnosti stratégie riadenia, manažovania a vyhodnotenia projektov pracovníkov slovenských euroregiónov ako aj vybudovanie základov účinného systému spolupráce slovenských euroregiónov prostredníctvom spoločného fóra na výmenu skúsenosti pre ich činnosť, presadzovanie spoločných záujmov na regionálnej, vládnej a interregionálnej úrovni.
 


Dokumenty na stiahnutie
pdf Vyhlásenie euroregiónov Danisovce 2004
pdf Vyhlásenie euroregiónov Radzovce 2005
pdf Vyhlásenie euroregiónov Vysoké Tatry 2006
pdf Vyhlásenie euroregiónov Papradno 2007