NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8966 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Turistické informácie

Cykloturistika v Euroregióne Beskydy

Mimoriadne priaznivé podmienky pre rozvoj cykloturizmu euregiónu Beskydy sú dané štruktúrou vidieckeho osídlenia, podhorské a horské sídla s prírodno-krajinárskymi hodnotami prostredia, charakterom poľnohospodárskej výroby zameranej prevažne na chov hospodárskych zvierat a salašníctvo. 

Cykloturistický Informačný Systém Euroregiónu Beskydy“ (ďalej len „CISE“). Realizačným cieľom projektu je vybudovať internetový informačný portál a zabezpečiť poskytovanie projektom definovaného rozsahu aktuálnych informácií pomocou komplexného elektronického informačného systému nielen miestneho významu, ale aj informácií všetkých oblastí Žilinského kraja a Moravsko-Slezského regiónu.

Reštauračné, ubytovacie a rekreačné zariadenia euroregiónu (členská základňa)

Turistické informačné kancelárie euroregiónu