NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8966 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Kontakty

Sídlo :
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
   
   
IČO: 361 48 474
DIČ: 2021544778
  Bankové spojenie: PRIMA banka Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 0300066001/5600
 
Zaregistrované na Obvodnom úrade v Žiline v Registri záujmových združení pod zn.: OVVS/ZZPO-3/99, dňa 15.12.2008 
     
Kontaktné osoby:    
Mgr. Lenka Kubíková
manažérka združenia
projektová manažérka
kancelaria@regionbeskydy.sk  
+421 915 975 502