NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8894 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Sekretariát združenia

Mgr. Lenka Kubíková - manažérka združenia
mobil: +421 915 975 502
e-mail: kancelaria@regionbeskydy.sk 

Združenie Región Beskydy, z.p.o.

Sídlo (adresa na zasielanie poštových zásielok):
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Kancelária združenia presťahovaná od 1.7.2015
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

IČO: 361 48 474 
DIČ: 2021544778

Zaregistrované na Obvodnom úrade v Žiline v Registri záujmových združení pod zn.: OVVS/ZZPO-3/99, dňa 15.12.2008