NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 7132 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Predseda a predstavenstvo

Predseda združenia:

Ing. Igor Choma 
(po kliknutí sa Vám zobrazí životopis)
primátor mesta Žilina
Mestský úrad Žilina
Nám. Obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
telefón: 041/723 36 71
fax: 041/723 29 12
e-mail: primator@zilina.sk             

Členovia predstavenstva:

JUDr. Ľubomír Golis
primátor mesta Turzovka
Mestský úrad
Jašíkova 178
023 54 Turzovka
tel.: ++421-41-4352 461
fax: ++421-41-4352 471
e-mail: primator@turzovka.sk  

Ing. Ján Kadera
primátor mesta Námestovo
Mestský úrad
ul.Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo
tel.: ++421-43-5504 711
fax: ++421-43-5504 712
e-mail: sekretariat@namestovo.sk  , prednosta@namestovo.sk  

Mgr. Katarína Holá
primátor mesta Rajecké Teplice
Mestský úrad
Námestie SNP 1
013 13 Rajecké Teplice
tel.: ++421-41-5099 060
fax: ++421-41-5493 598
e-mail: sekretariat@rajecke-teplice.sk

Pavol Bugeľ
starosta obce Zubrohlava
Obecný úrad
Plátenícka 64
029 43 Zubrohlava
tel.: ++421-43-5583 123
fax: ++421-43-5583 123
e-mail: ocuzubrohlava@stonline.sk  

Ing. Dušan Ďuríček
starosta obce
Obecný úrad
Horný Hričov 191
013 42 Horný Hričov
tel.++421-41- 5680 129
fax:++ 421-41-5680 369
mobil: 0905 245 263
e-mail: info@obechornyhricov.sk  

Ing. Milan Laurenčík
starosta obce
Obecný úrad Terchová
Sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová
tel.++421-41- 5695 138
fax:++ 421-41-5695 310
e-mail: terchova@terchova.sk

Mgr. Anton Varecha
starosta obce
Obecný úrad
Ústredie 215
023 55 Vysoká nad Kysucou
tel.++421-41-4361 102
fax:tel.++421-41-4361 102
e-mail: obec@vysokanadkysucou.sk  

Alžbeta Suriaková 
starostka obce
Obecný úrad
Lodno 228
023 34 Kysucký Lieskovec
tel.++421-41-4231 721
fax:++421-41-4231 710
e-mail: obeclodno@stonline.sk  

Ing. Ladislav Matejčík
starosta obce
Obecný úrad
Breza 56
029 53
tel.++421-43-5576 223, 29
fax:++421-43-5521 160
e-mail: breza@orava.sk

doc. Ing. Stanislav Štofko, PhD.
Žilinská univerzita
Ul. 1.mája 32
01026 Žilina
tel.++421-41-5136 656
e-mail: stanislav.stofko@fsi.uniza.sk