NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Projekty združenia

 

Predmetom činnosti v zmysle Stanov Regiónu Beskydy je všestranný rozvoj regiónu Žilinského kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike a Poľskej republike.

Počas pôsobenia združenia boli realizované nasledujúce projekty.

 

Cesta k spoločnému poznaniu česko – slovenského pohraničia.

 

 Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020.

Nosnou aktivitou projektu sú vzájomné stretávania, výmena informácií a získanie nových skúseností.  Úlohou projektu je znovu naštartovanie regiónu Beskydy a podpora cestovného ruchu. Zámerom projektu sú spoločné stretnutia partnerov projektu ,, Spoločne v Euroregióne " odovzdávanie skúseností získanie nových zručnosti a podpora cestovného ruchu prostredníctvom vydania propagačných materiálov. Projektom chceme osloviť rodiny s deťmi, obyvateľov, návštevníkov , ale aj turistov. Chceme získať nové kontakty a rozšírenie spolupráce o ďalšie subjekty. Našou snahou je do projektu zapojiť aj tých najmenších a to prostredníctvom usporiadania medzinárodnej súťaže pre  deti základných škôl 1-4 ročník pod názvom ,,Poznáš svoj kraj ?"

Harmonogram realizácie : 11/2020 – 10/2021

V rámci projektu sa uskutoční :

Spoločne v Euroregióne  - dvojdňové stretnutie zástupcov euroregiónu s cieľom upevňovania vzťahov, výmeny informácií, získanie nových zručností a kontaktov.

 

Tlač propagačných materiálov – brožúra formát a5, v počte 70 strán, počet výtlačkov 3000 ks.

Tlač maľovanky – formát A5, tlač 3000 ks, 32 strán, maľovanky pre deti s predlohami atraktivít v regióne – oravský hrad, Terchová Juraj Jánošík, hrad Strečno.

Poznáš svoj kraj ? – súťaž pre deti v maľovaní určená pre deti 1-4 ročník.  Po regiónoch Orava, Turiec, Kysuce.

Vytvorenie facebookovskej stránky a instagram, web stránka regiónu Beskydy

Rozpočet projektu : 13 600,00 €

5% spolufinancovanie – 680 ,00 €

85 % ERDF                      - 11 560,00 €

 

10 % štátny rozpočet   -  1 360,00 €


Dokumenty na stiahnutie
pdf Projektové aktivity 1999-2018