NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 6503 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Služby združenia na rok 2016

Predmetom činnosti v zmysle Stanov Regiónu Beskydy je všestranný rozvoj regiónu Žilinského kraja so zameraním na cezhraničnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Českej republike a Poľskej republike.

V záujme vytvárania podmienok na vzájomné spoznávanie, kooperáciu a koordináciu činnosti aj v spolupráci s inými euroregiónmi ponúka Región Beskydy nasledovné služby:

  • organizačná a facilitačná pomoc pri plánovaní spoločných aktivít a návrhov cezhraničných projektov v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR na roky 2007 – 2013;
  • poradenstvo – informácie o aktuálnom dianí v cezhraničnej spolupráci naregionálnej, vládnej a európskej úrovni;
  • semináre – vzdelávacie aktivity (cezhraničná spolupráca, programovanie,strategické plánovanie, projektový manažment, hodnotenie a monitoring, aktivity podľa výberu objednávateľa);
  • participácia na projektoch
  • organizovanie odborných tematických konferencií s cezhraničným dopadom;
  • zostavenie a vydanie cezhraničných brožúr, zborníkov a publikácií;
  • partnerstvo v cezhraničných projektoch vo vyššie spomínaných aktivitách;
  • prenájom drevej expozície (vonkajšie a vnútorné použitie expozície) - cena za prenájom, montáž a demontáž a preprava dohodou.
  • prenájom školiacej miestnosti s kapacitou 25 miest, k dispozícii dataprojektor, premietacie plátno, rýchly internet - cena za prenájom miestnosti 3€/hod., internet 2€/hod., dataprojektor + plátno 2€/hod.

Ceny za uvedené služby dohodou.