NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 5924 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Povinné zverejňovanie

userfiles/6 Beskydy Zmluva 2016 KV.pdfPovinné zverejňovanie zmlúv

  Názov zmluvy Dodávateľ/zhotoviteľ/poskytovateľ Suma skutočného plnenia v EUR s DPH Dátum podpisu zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
4. Zmluva o dielo č.1/2017/ERB Ing. Peter Maretta - MARETTA projekt
Jána Ťatliaka 1, 026 01 Dolný Kubín, IČO:31043828
30 600,00 07.08.2017 10.08.2017
3. Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 30 515,20 21.12.2016 22.12.2016
2. Zmluva o dielo k projektu Terchovská cyklomagistrála Skupina dodávateľov zastúpená lídrom: Ateliér DK s r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín 48 300,00 EUR 04.07.2016 04.07.2016
1. Zmluva o dielo k projektu Rajecká cyklomagistrála ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 58 783,92 EUR  28.05.2015 28.05.2016

 Štvrťročné správy o zákazkách s nízkou hodnotou

2012
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € v roku 2012

2011
Za I. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 neuskutočnila zákazka s nízkou hodnotou.
Za II. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 neuskutočnila zákazka s nízkou hodnotou.

Za III. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 uskutočnila zákazka s nízkou hodnotou:
Projekt: Beskydská magistrála-cesta k partnerstvu národov
Výroba drevených infotabúľ
Dodávateľ: Synák a spol. s.r.o.
Suma:  3 287,97 s DPH

Výroba a tlač propagačného materiálu
Dodávateľ: Mgr. Ľubica Podoláková TALIS
Suma:  3 332,00 s DPH

Projekt: Beskydský hradný triangel
Výroba drevených infotabúľ
Dodávateľ: Synák a spol. s.r.o.
Suma:  3 497,41 € s DPH

Výroba a tlač propagačného materiálu
Dodávateľ: Mgr. Ľubica Podoláková TALIS
Suma:  4 800,00 s DPH

Za IV. štvrťrok 2011 sa v zmysle Smernice združenia 01/2011 neuskutočnila zákazka s nízkou hodnotou.

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf Smernica o VO, platná od 28.4.2011