NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9075 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Sekretariáty euroregiónu

 
Slovenská republika
Mgr. Lenka Kubíková
Združenie Región Beskydy

Sídlo (adresa na zasielanie poštových zásielok):
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Kancelária združenia 
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina
mobil.: +421 915 975 502
e-mail: kancelaria@regionbeskydy.sk
web: www.regionbeskydy.sk 
 

 
Poľská republika
Marcin Filip
Stowarzyszenie Region Beskidy

Sídlo:
Ul. Widok 18/1-3
43-300 Bielsko-Biała
tel./fax: ++48-33-81 36 333
e-mail: m.filip@euroregion-beskidy.pl  
web: www.euroregion-beskidy.pl  
 
Česká republika
Dagmar Valášková
Sdružení Region Beskydy

Sídlo:
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek

Kancelária:
Náměstí 3
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
tel.: ++420-739-203 934
e-mail: valaskova.dagmar@beskydy-info.cz  
web: www.regionbeskydy.cz