NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8894 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Prezídium

Prezídium Euroregiónu Beskydy pozostáva z 5 členov každej z národných strán. Predsedom prezídia - prezidentom Euroregiónu Beskydy je na rok 2010 Zbigniew Michniowski (Poľská republika), podpredsedami sú Ing. Igor Choma (Slovenská republika), a Ing. Eva Richtrová (Česká republika). Funkcia predsedu sa vykonáva rotačne na obdobie 1 roka, v roku 2012 bude predsedajúcou slovenská strana euroregiónu.
 

  Prezídium slovenskej časti                 Prezídium českej časti                Prezídium poľskej časti