NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Schválenie dotácie na projekt "Terchovská cyklomagistrála"

Vytlačiť
Schválenie dotácie na projekt "Terchovská cyklomagistrála"

Rozhodnutím ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 148/2015 z 16. novembra 2015 bola REGIÓNU BESKYDY s c h v á l e n á dotácia na projekt „Terchovská cyklomagistrála“ vo výške 40.000,– €.

Výška štátneho príspevku je 40 000,00 €, združenie prispeje vlastnými zdrojmi vo výške 31 945,53 €. Cieľom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklotrasy v smere Žilina - Terchová.

Ďakujeme!

Naspäť