NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vytlačiť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 Vážení členovia,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A SK-CZ zverejnilo dňa 22.04.2016 na internetovej stránke programu (www.sk-cz.eu) vyhlásenie štyroch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

 


Dokumenty na stiahnutie
pdf VYZVA_INTERREG V-A SK-CZ_2016_04.pdf
pdf prezentacia_10.12.pdf
Naspäť