NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9075 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Ukončenie projektu "Rajecká cyklomagistrála"

Vytlačiť
Ukončenie projektu "Rajecká cyklomagistrála"

Združenie Región Beskydy ukončilo projektové aktivity k projektu "Rajecká cyklomagistrála". Odovzdanie projektovej dokumentácie (PD) na územné rozhodnutie sa uskutočnilo 20.05.2016.
PD riešená pre vydanie územného rozhodnutia doznala zmeny trasovania voči podkladu objednávateľa, kde bola vyznačená cyklotrasa.
Následne aj po vstupnom pracovnom rokovaní v Porúbke, počas spracovávania PD boli vznesené nové požiadavky pre technické riešenie resp. bola trasovaná nová cyklotrasa, nové zameranie záujmového územia s lustrovaním inžinierskych sietí ( najmä kataster Poluvsie, Rajecké Teplice).
Nakoniec úplné odobrenie cyklodopravnej trasy očakávané na pracovnom rokovaní dňa 27.01.2016 v Žiline nebolo. Zo strany ŽSK boli zvolané pracovné rokovania v mesiaci februári 15.2. 2016 za účasti pána prednostu, následne malo byť rokovanie 25.2.2016, ale bolo preložené na 1.3.2016 na doriešenie križovania so železnicou a s ochranou prírody. Na rokovaní 1.3.2016 malo mesto Rajecké Teplice vzhľadom na komplikované a finančne náročné riešenie prehodnotiť alternatívne riešenia do 14dní.
Po následných konzultáciách nakoniec dokumentácia na územné rozhodnutie bola kompletne odovzdaná 20.5.2016 v tlačenej forme a na CD. Dokumentácia na stavebné povolenie je rozpracovaná okrem objektov súvisiacich so železnicou, pričom musí najprv prebehnúť inžiniering na stupni DUR. Následne je možne dopracovať aj objekty súvisiace so železnicou v stupni DSP.

Združenie ďakuje Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za finančnú podoru.


Dokumenty na stiahnutie
pdf Správa o realizácii projektu
Naspäť