NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 9076 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Projekt "Vzduch nepozná hranice"

Vytlačiť
Projekt "Vzduch nepozná hranice"

Poľsko-slovenské hraničné územie má mnoho kultúrnych a prírodných jedinečných prírodných a kultúrnych pamiatok (pamiatky, múzeá atď.), ktoré poskytujú atraktívny pobyt turistom a obyvateľom regiónu a dávajú príležitosť vychutnať si jeho bohatstvo.

V období jeseň-zima kvôli vysokému znečisteniu ovzdušia, spôsobuje obyvateľom a turistom z dôvodu škodlivých účinkov smogu obmedzuje pobyt na čerstvom vzduchu, čo spôsobuje stále slabšie využívanie kultúrnych zdrojov a prírodných atrakcií regiónu. Navyše znečistenie ovzdušia spôsobuje zrýchlenú eróziu materiálu, čo urýchľuje zničenie architektonických pamiatok, ktoré sú dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva pohraničia. 

Vzhľadom na to, že vzduch nepozná hranice partneri mikroprojektu „Vzduch nepozná hranice“ sa rozhodli prijať opatrenia na zvýšenie informovanosti o ekológii, a to nielen medzi rozhodovacími orgánmi, ale hlavne medzi mladou generáciou, čo umožní zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva pre budúce generácie a zvýšenie úrovne využívanie pohraničných zdrojov. 

Aktivity projektu sa budú týkať nielen povedomia o účinkoch degradácie životného prostredia, ale sa budú zameriavať na rozvoji vzdelávacieho mechanizmu, ktorého dôsledkom bude trvalá konzervatívna tendencia medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia. 

Vedúcim partnerom projektu je poľská strana Region Beskidi, ktorá je žiadateľom mikroprojektu a slovenská strana, ktorá je partnerom projektu. 

Hlavnými aktivitami projektu sú:
1. Organizácia cyklu stretnutí workshopov, ktorých výsledkom bude spoločná publikácia, ktorá bude obsahovať ekologické odporúčania obsahujúce praktické rady o ochrane ovzdušia a informácie o negatívnom vplyve na prírodné a kultúrne dedičstvo.
2. vzdelávacie a propagačné činnosti pozostávajúce okrem iného z prezentácie, filmov a osnovy, ktoré budú učiteľom poskytnuté za účelom uskutočňovanie vzdelávacích lekcií v Poľsku a na Slovensku.
3. propagačné činnosti, v ktorých bola naplánovaná nástenná maľba na témy súvisiace s bezpečnosťou ovzdušia a spoluorganizácie podujatí podporujúcich ekológiu a trvalo udržateľný rozvoj. 

Žiadateľ a projektový partner majú v úmysle dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom realizácie udržateľných vzdelávacích aktivít (najmä v oblasti ochrany klímy a prírodného dedičstva regiónu), okrem iného prostredníctvom vzájomnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov v oblasti efektívneho riadenia prírodných zdrojov, čím si mladí generácie Poliakov a Slovákov uvedomujú, aké dôležitá je starostlivosť o životné prostredie, v ktorom žijeme, a to hlavne kvalita ovzdušia.

Vďaka dôslednému procesu ekologického vzdelávania, ktoré z dlhodobého hľadiska prispejú k dosiahnutiu trvalých spoločenských účinkov s možným vývojom ekologických postojov medzi obyvateľmi poľsko-slovenského pohraničia zvýši úroveň trvalo udržateľného využívania prírodných a kultúrnych zdrojov obyvateľmi a turistami na oboch stranách hranice. Rozvoj cestovného ruchu je určený veľa faktorov však prírodné aktíva predstavujú základný prvok ponuky turistov. 

Projekt financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V -A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020.

Termín realizácie 07/2017 - 07/2018

 

Naspäť