NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8966 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Vyhodnotenie súťaže "Čo robím, aby vzduch, ktorý dýcham bol čistejší"

Vytlačiť
Vyhodnotenie súťaže "Čo robím, aby vzduch, ktorý dýcham bol čistejší"

Dňa 20. marca 2018 v sídle združenia "Región Beskydy" v Bielsko-Biala komisia pre hospodársku súťaž pod vedením Martina Filipa - riaditeľ združenia "Región Beskydy" zložená z Moniky Pasierbek - nezávislý odborník podpore a Paweł Wojciechowski - nezávislý špecialista hodnotila 35 amatérskych filmov, ktoré boli predložené na súťaž "Čo budem robiť, aby som dýchal čistý vzduch?".

Súťaž sa uskutočňovala ako jedna z aktivít mikroprojektu s názvom "Vzduch nepozná hranice",úloha  č.  2:  Vzdelávacie  aktivity  pre  mladú  generáciu  obyvateľov  poľsko - slovenskéhopohraničia. 

Amatérske filmy predkladali deti a mládež vo veku 10 - 15 rokov a termín predloženia bol do 16. marca 2018. Zo všetkých predložených diel sa vybralo jedno víťazné dielo a 9 vynikajúcich diel.

Navyše sa komisia pre hospodársku súťaž rozhodla dodatočne oceniť osobitné rozlíšenie tried VIa, VIb a VIIa zo základnej školy vo Węgierskej Górke.

 

Naspäť