NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8966 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Schválenie projektu " Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného projektu - výstavba cyklotrasy v obci Klin"

Vytlačiť
Schválenie projektu " Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného projektu - výstavba cyklotrasy v obci Klin"

Odborná hodnotiaca komisia Úradu vlády Slovenskej republiky v oblasti podpory regionálneho rozvoja schválila projekt s názvom "Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného projektu - výstavba cyklotrasy v obci Klin" v celkovej hodnote projektu 22 320,- €, čo predstavuje 84,62 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.Naspäť