NEWSLETTER

Novinky zo života združenia, aktuality, aktuálne výzvy a informácie o projektoch automaticky a aktuálne vo Vašom mailboxe! V prípade záujmu, vpíšte svoju e-mailovú adresu. Ďakujeme!

ANKETA

Myslíte si, že prostriedky EÚ na podporu cestovného ruchu v Žilinskom kraji sú dostatočne využívané subjektami regionálneho rozvoja?

Pripomienky a námety zasielajte na sekretariat@regionbeskydy.sk

hlasovalo 8966 ľudíarchív >>


Projekt podporený zo štátneho rozpočtu SR

Ukončenie projektu "Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného projektu – výstavba cyklotrasy v obci Klin"

Vytlačiť

Združenie ukončilo projekt "Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného projektu – výstavba cyklotrasy v obci Klin". Dodávateľ dňa 27.12.2018 odovzdal obci Klin a združeniu 6 rovnopisov PD pre stavebné povolenie a realizačný projekt a 2 vyhotovenia na DVD nosičoch. Zároveň obec Klin ako budúci investor stavby podal žžiadosť o stavebné povolenie.

Celková hodnota tejto aktivity pre obec Klin bola 30 600,00 € s DPH a bola rozdelená do dvoch projektov:

1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka a rekonštrukciu cesty s cieľom zvýšiť potenciál športového cestovného ruchu v obci Klin (2017)

dotácia: 8 280,00 EUR

vlastné zdroje: 2 538,38 EUR z toho spolufinancovanie obce Klin: 1 741,00 EUR

2. Vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizačného projektu – výstavba cyklotrasy v obci Klin (2018)

dotácia: 22 320,00 EUR

vlastné zdroje: 5 072,17 EUR


 

Naspäť